Perhepalvelut Päivämäki Oy


Löysimme lapsiperheen unelmakodin Tuulensuuntieltä Kärkölästä, ja muutimme tänne vuoden vaihteessa. Taimi-perhekotimme sijaitsee päättyvän tien päässä 8000 m2 tontilla. Yläkerrassa on neljä ja keskikerroksessa kaksi lasten/ nuorten makuuhuonetta. Kärkölästä löytyvät kaikki tarvittavat palvelut, eikä Lahtikaan ole kuin 18 minuutin junamatkan päässä. 

Arvojamme: Ammatillisuus Arkilähtöisyys Inhimillisyys ja Turvallisuus

Tarjoamme luvanvaraista ammatillista perhehoitoa kuudelle lapselle / nuorelle 

Kotimme sijaitsee päättyvän tien päässä Kärkölässä osoitteessa Tuulensuuntie 2B 

Ammatillisuus perhekodissa on kasvatuskumppanuutta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen biologisten vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa, mukaan luettuna koulu ja mahdolliset hoitokontaktit. Ammatillisuus näkyy toimintaperiaatteissa suunnitelmallisuutena, tavoitteellisuutena ja ammattieettiset periaatteet huomioivana toimintana.

Arkilähtöisyys perhekodissa näkyy kannattelevien arjen rakenteiden ja rutiinien toistuvuutena. Arkilähtöisyys on laajemmin myös pyrkimystä luoda yhteinen näkemys siitä missä olemme, mihin pyrimme ja miksi.

Inhimillisyys perhekodissa on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä on toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Inhimillisyys on välittämistä ja huolenpitoa.

Turvallisuus ja turvallisuudentunne rakentuvat sekä konkreettisiin turvallisuusohjeisiin ja määräyksiin, että ilmapiiriin, joka kodissa vallitsee. Aikuisjohtoinen lapsilähtöinen, selkeä ja johdonmukainen kasvatus luo turvallisuuden tunteen. Kodin toimintatapoihin kuuluu tukeminen, rohkaiseminen, kuunteleminen, hyväksyntä, luottaminen, kunnioittaminen ja neuvottelu erimielisyyksistä.  

Perhekodin toimintaa arvioidaan ja kehitetään saatujen palautteiden pohjalta. Lisäksi toiminnassa käytetään itsearviointia ja tavoitteena on saada arki toimimaan jouhevasti, niin, että jokaisella on mahdollisuus keskittyä olennaisiin asioihin.  


"Perhekoti on koti, 

jossa on turvallista asua"