Perhepalvelut Päivämäki Oy 

Arvojamme: Ammatillisuus Arkilähtöisyys Inhimillisyys ja Turvallisuus

Tarjoamme luvanvaraista ammatillista perhehoitoa kuudelle lapselle / nuorelle 

Kotimme sijaitsee Kukkasjärvien tuntumassa Nastolassa osoitteessa  Satulatie 7

Ammatillisuus perhekodissa on kasvatuskumppanuutta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen biologisten vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa, mukaan luettuna koulu ja mahdolliset hoitokontaktit. Ammatillisuus näkyy toimintaperiaatteissa suunnitelmallisuutena, tavoitteellisuutena ja ammattieettiset periaatteet huomioivana toimintana.

Arkilähtöisyys perhekodissa näkyy kannattelevien arjen rakenteiden ja rutiinien toistuvuutena. Arkilähtöisyys on laajemmin myös pyrkimystä luoda yhteinen näkemys siitä missä olemme, mihin pyrimme ja miksi.

Inhimillisyys perhekodissa on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä on toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Inhimillisyys on välittämistä ja huolenpitoa.

Turvallisuus ja turvallisuudentunne rakentuvat sekä konkreettisiin turvallisuusohjeisiin ja määräyksiin, että ilmapiiriin, joka kodissa vallitsee. Aikuisjohtoinen lapsilähtöinen, selkeä ja johdonmukainen kasvatus luo turvallisuuden tunteen. Kodin toimintatapoihin kuuluu tukeminen, rohkaiseminen, kuunteleminen, hyväksyntä, luottaminen, kunnioittaminen ja neuvottelu erimielisyyksistä.  

Perhekodin toimintaa arvioidaan ja kehitetään saatujen palautteiden pohjalta. Lisäksi toiminnassa käytetään itsearviointia ja tavoitteena on saada arki toimimaan jouhevasti, niin, että jokaisella on mahdollisuus keskittyä olennaisiin asioihin.  


Alakerrassa on kuusi reilun kokoista lastenhuonetta, suuri aula ja yhteinen oleskelunurkkaus.


Toisessa kerroksessa on keitttiö, olohuone, ruokailutila,kodinhoitohuone, perhekotivanhempien makuuhuone, TV-/pelihuone ja saunatilat

Kolmannessa kerroksessa on neuvottelu- ja toimistotilat, jossa pidetään mm. asiakassuunnitelmapalaverit.

Yläpihalla on leikkimökki ja kasvimaa.

Alapihalla on trampoliini

Pihalla kasvaa omena- ja päärynäpuita, sekä viinirypäleitä, ja marjapensaita.

Uimarannalle on n. 150 metriä, ja siellä on myös lasten lähileikkipuisto.

Lahtden keskustaan kulkee busseja kaksi kerta tunnissa.

Lähikouluihin pääsee kävellen tai polkupyörällä.

Liikuntakeskus Pajulahti on alle kolmen kilometrin etäisyydellä.


Perhekoti Taimi on alunperinkin suunniteltu ja rakennettu perhekodiksi,

"Perhekoti on koti, 

jossa on turvallista asua"